سعدیه – بنیاد سعدی » خوانش اشعار
Wordpress Themes

ترجیع بند سعدی

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبـالـهٔ کـار خویــش گیرم

صد قدح نوش

صد قدح نوش اثری از نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل