سعدیه – بنیاد سعدی
Wordpress Themes

چنان قحط سالی شد اندر دمشق / که یاران فراموش کردند عشق

ترجیع بند سعدی

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبـالـهٔ کـار خویــش گیرم

صد قدح نوش

صد قدح نوش اثری از نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل